Kun olet valmistellut ideaasi useita viikkoja ja olet valmistellut sovittuja aineistoja, innovaatioasiamies suosittelee sinulle siirtymistä arviointivaiheeseen.  Arviointivaiheessa ideasi tueksi tulee TAMKin Innovaatiotiimi. Voit päästä esittelemään itse ideasi tälle innovaatiotiimille NABC-mallin avulla. Esitys on 4 – 8 minuuttia. Esityksesi jälkeen Innovaatiotiimin jäsenet esittävät lisäkysymyksiä ja auttavat sinua löytämään ideastasi kaupallistettavuutta parantavia ominaisuuksia. Innovaatiotiimissä arvioidaan myös TAMKin mahdollisuuksia edistää ideasi kaupallistettavuutta moniammatillisesti. Innovaatiotiimin tehtävänä ei ole arvostella ideaasi, vaan auttaa sinua ideasi kehittämisessä – me kaikki opimme jotakin jokaisesta ideasta!

TAMKin Innovaatiopalvelusta voit siirtyä Pirkanmaan ELY-keskuksen palveluihin

Se tapahtuu siten, olet yhteydessä suoraan innovaatioasiantuntija Jari Peltoniemeen Pirkanmaan ELY-keskuksessa (0295 036 205, jari.peltoniemi@ely-keskus.fi).  ELY-keskuksen kautta ideasi ohjataan maakunnallisen Tuoteväylä-tiimin käsittelyyn. 

Idean omistaja

 • Valmistaudu esittämään ideasi Innovaatiotiimille
  • NABC-mallin mukaan (kesto 4 – 8 min)
 • Ota mukaan
  • Idean kuvaus-lomake
  • Opiskelijan projektisuunnitelma
  • Laatimasi etenemisaikataulu (on osana projektisuunnitelmaa)
  • Tähän asti tekemäsi nykytila-arvio sekä alustava liiketoimintasuunnitelmaluonnos
  • Oman idean tiimin jäsenistä tiedot, jos ideassasi on jo muita henkilöitä mukana
  • Muut selvitykset ja raportit, joilla voit perustella ideaasi

TAMKin innovaatioasiamies

 • Idean esittelyn jälkeen on rakentava keskustelu, jossa etsitään keinoja parantaa idean kaupallistettavuutta
 • Keskustellaan mahdollisten moniammatillisten opiskelijaprojektien toteuttamisesta idean eri osa-alueista vastuuopettajan avustamana/esittämänä esimerkiksi:
  • Ideaa koskevat julkiset standardit ja määrittelyt (lait, määräykset ja asetukset)
  • Tekninen analyysi ja spesifikaatioiden määrittely
  • Konseptien generointi ja demonstrointi (esim. virtuaalinen / 3D-tulostus)
  • Alustavien ansaintamallien laatiminen ja liiketoimintamallin kuvaus
 • Käydään läpi projektisuunnitelmaa ja tehdään siihen mahdollisesti tarvittavia ehdotuksia ja tutustutaan laatimaasi nykytila-arvioon sekä alustavaan liiketoimintasuunnitelmaluonnokseen
 • Valmistellaan jatkokehityssuunnitelmaa ja osoitetaan siihen jatkokehityksestä TAMKissa vastaava tiimi
 • Päätetään muualta ostettavista asiantuntijapalveluista, kuten
  • IPR- analyysi / ennakkouutuustutkimus tarvittaessa, jos sitä ei ole vielä tehty
  • Ansaintamallin sparraus
  • Markkina-analyysi
 • Sovitaan seuraava palaveri, johon valmistelet kokouksessa sovittuja asioita
 • Tarvittaessa saat ohjeet valmistella siirtoa ELY-keskuksen kautta maakunnan Tuoteväylä-prosessiin:
  • Erillinen Tuoteväyläilmoitus ELY-keskuksen lomakkeella (yhteys  Jari Peltoniemeen)
  • Idean esittelydokumentit

Liitteet

Muistilista

 • NABC-mallin mukainen idean esittely
  • Älä jännitä, ole luonteva esittäessäsi ideaasi ja keskity idean olennaisimpiin piirteisiin: kuka tarvitsee, mikä on sinun ratkaisusi, mitä etuja tarvitsija saa sillä ja miten uskot sen pärjäävän markkinoilla
  • Esitysaikaa on vain 4 – 8 minuuttia, joten keskity olennaisimpiin asioihin
 • Nykytila-arvion tämän hetkinen tilanne
 • Alustava liiketoimintasuunnitelman tämän hetkinen tilanne
 • Kaikki valmiit raportit mukaan, joilla voit perustella ideaasi
You found a cool hidden div. Congrats!

Tutustu TAMKin Tuli-ohjelmassa alkaneisiin menestystarinoihin

Velvision Oy

www.velvision.fi

Zonear Oy

Räätälöidyt mobiili oppaat sisä- ja ulkotiloihin.