Idean keksimisen jälkeen Sinun kannattaa olla yhteydessä TAMKin innovaatioasiamieheen tai Innovaatiopalvelu –tiimin jäseneen. Näin ideasi pääsee arvioitavaksi TAMKin asiantuntijoiden muodostamaan innovaatiotiimiin.

Innovaatioasiamiehen kanssa selvitetään ideasi tarpeellisuus sekä saadaan selville idean kaupallistamisen edellytykset. Tehdään alustava nykytila-arvio ja alustava liiketoimintasuunnitelma sekä käydään läpi kaupallistamisprosessia ja täsmennetään sitä nykytila-arvion perusteella. Tapaamisen kesto on noin 1,5 – 2 tuntia.

Idean omistaja

 • Valmistautuu tapaamiseen mukanaan
  • Idean kuvaus.doc
  • TAMK-Innovaatiopalvelut-toimintasopimus.doc
  • opiskelijan projektisuunnitelma
  • keksintöilmoitus tarvittaessa
 • Tapaamisessa käydään läpi edelliset dokumentit ja keskustellaan niiden pohjalta. Erityinen huomio kiinnitetään kaupallistettavuusmahdollisuuksiin: kuka tarvitsee, onko idea jo käytössä, onko idealle tilaa, minkälaiset mahdollisuudet sillä on lähitulevaisuudessa, tarvitseeko sitä suojata, oletko halukas viemään ideaa eteenpäin yrittäjänä, haluatko lisensioida sen, alitatko itse sen valmistajana yms.
 • Käydään läpi NABC-mallin mukainen idean esittely
 • Tarkennetaan laadittua projektisuunnitelmaa

TAMKin innovaatioasiamies

 • Ohjaa idean omistajaa täydentämään annettuja dokumentteja
 • Valmistellaan yhdessä jatkotoimia seuraavien laatimiesi aineistojen pohjalta:
  • Alustava kilpailija-analyysi / nykytila-arvio
  • NABC-mallin mukainen kuvaus
 • Käydään läpi idean omistajan tekemää alustavaa projektisuunnitelmarunkoa
 • Kertoo tarvittaessa muista idean kehittämis- ja/tai rahoittamisvaihtoehdoista
 • Tutustutaan alustavaan liiketoimintasuunnitelmarunkoon
 • Sopii seuraavan tapaamisen, jossa käydään läpi annettuja kotitehtäviä
 • Tekee tapaamisessa sovittuja lisäselvityksiä, joista annetaan infoa seuraavassa tapaamisessa
 • TAMKin henkilöstön idean ollessa kyseessä, käydään tarvittaessa läpi keksintöilmoitukseen liittyviä asioita

Liitteet

Muistilista

 • Nykytila-arvio
 • Alustava liiketoimintasuunnitelma
 • NABC-malli
You found a cool hidden div. Congrats!

Tutustu TAMKin Tuli-ohjelmassa alkaneisiin menestystarinoihin

Grado Oy

Tyylikkäät teräsporrasratkaisut

Yhdistin.fi

Se yhdistävä tekijä!